Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Felanmälan

Här hittar du blankett för felanmälan. Felanmälan ska alltid riktas till expeditionen som bifogat Worddokument till felanmalan@susbo.se eller via personligt besök på expeditionen eller telefon 018-302500, aldrig till fastighetsskötarna direkt.

Vid akuta fel på kvällar och helger ring Relitajouren 0771-103 500

Gäller det internet ska du ringa AllTele 0770-250 550, kundnummer 99 000 432, gäller det TV ringer du Sappa 0774-444 744

Drabbas du av ohyra är det till Anticimex du ska vända dig, 018-490 39 00 kundnummer 60 25 95. Det medför ingen extra kostnad för dig som hyresgäst

*

*

*

*

*

*

*

*

*