Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Hemförsäkring

Sov lugnare - teckna en hemförsäkring!

Som kontraktsinnehavare är du själv ansvarig för ditt nya hem. Det betyder att du är ersättningsskyldig om din bostad blir skadad. Det gäller oavsett om det är du själv, medlemmar i ditt hushåll eller gäster till dig som orsakat skadan. Även när du hyr ut i andra hand är ansvaret ditt. Därför bör du teckna en hemförsäkring.

Hemförsäkringen skyddar dig om olyckan skulle vara framme. Inte bara för själva bostaden. Den täcker också skador på saker du har i bostaden eller i förrådsutrymmen. Till och med om dina kläder blir förstörda i tvättstugan eller om din cykel blir stulen får du ersättning från försäkringsbolaget. Extra viktigt är det naturligtvis att vara skyddad vid exempelvis brand, eftersom du även är ersättningsskyldig om annans egendom skadas.

Ett tips är att du kollar om föräldrarnas hemförsäkring täcker ditt nya boende. Om inte, prata med flera olika försäkringsbolag. Ta inte första bästa, utan jämför priser och ersättningsmöjligheter. Det kan skilja ganska mycket. Några bolag har specialerbjudanden för studenter.

Var rädd om din bostad och dig själv. Teckna en hemförsäkring. Så att du i lugn och ro kan fortsätta bjuda hem kompisar.

*

*