Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Lediga bostäder

Anmäl ditt intresse för en bostad via mail. Glöm inte att skriva vilket objekt du är intresserad av, ditt namn, personnummer, telefonnummer samt vilken SLUSS-ansluten kår du tillhör. Om du inte börjat studera än, går det bra att bli stödmedlem. Mer om medlemskapet kan du läsa på www.ultunastudentkar.se alternativt www.vmf.se. För att kunna ansöka om en bostad måste du vara registrerad i bostadskön, se här. Mer information om de olika bostadstyperna finns under Våra bostäder.

Intresseanmälan skickas till:

info@susbo.se

Observera att lediga objekt läggs ut på kort tid och när som helst i månaden. Man måste kontinuerligt, varje vecka, titta på hemsidan för att inte gå miste om att anmäla intresse för ett objekt.

Finns det ett datum inom parantes så är det ett alternativt inflyttningsdatum. Skriv gärna i intresseanmälan vilket inflyttningsdatum du är intresserad av. Med 10 månaders hyra menas att det är betalningsfritt i juni och juli. För att få ta del av 10-månadershyra ska hyresavtalet börja gälla senast den
1 maj och hela hyran för maj månad betalas.

När man som student har flyttat in på stiftelsens område får det ske ett bostdsbyte inom området, sedan hamnar man sist i kön. Den regeln gäller även för de som inte kommer ihåg att förnya sin köplats i maj månad varje år. Anmäler man för sent så hamnar man sist i kön. Flyttar man inom stiftelsen så är det 2 månaders uppsägningstid mot 3 månader i annat fall.